Paskambinkite į studiją

Kraunasi...
Laidą ar jos ištrauką parsisiųsti galite tik asmeniniam naudojimui. Viešinti laidą ar jos ištrauką kitais, tarp jų - ir komerciniais, tikslais ir kanalais, laidos turinį paversti tekstu ir publikuoti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.

Ar pavyks Vyriausybei sumažinti dyzelinių automobilių parką Lietuvoje?

07.19 Penktadienis 13:05
Ridas Jasiulionis

Vyriausybės patvirtintame nacionaliniame oro taršos mažinimo plane siūloma po 1000 eurų, skirti taršių automobilių keitimui. Regis, kad aplinkos ministerija šią priemonę visų pirma taikys dyzeliniu kuru varomų automobilių savininkams. Portalas DELFI.LT cituoja aplinkos ministerijos specialistą Tomą Aukštinaitį: „Oro taršos atžvilgiu, žmonių sveikatos atžvilgiu, kietųjų dalelių ir kitų oro teršalų išmetimas yra ženkliai kenksmingesnis dyzelio atveju, negu benzino. Kitos Europos Sąjungos šalys taip pat imasi tokių pačių priemonių riboti dyzelio srautus miestų centruose ir įvažiavimą į pačius miestus. Mūsų požiūris irgi neatsilieka nuo Europos Sąjungos kitų šalių“.

Daugelyje Europos miestų jau ribojamas dyzelinių automobilių eismas, siekiant sumažinti azoto oksidų koncentraciją ore, kuri daugumoje didžiųjų Vokietijos miestų viršija Europos Sąjungos nustatytas normas. Didelis ozoto dioksido kiekis ore neigiamai veikia kvėpavimo sistemą ir gali išprovokuoti bronchitą, astmą bei kraujotakos sistemos ligas.

Tačiau „dyzelino klausimas“ sukelia ir karštų diskusijų. Aplinkosaugos aktyvistai, ekspertai bei dalis politikų siekia ekologinio pobūdžio reikalavimų dyzeliniams automobiliams griežtinimo, tačiau tai kertasi su šimtų tūkstančių tokių automobilių savininkų interesais. Lietuvoje dyzelinių automobilių paklausa ne tik išlieka didelė, bet ir toliau auga. Pavyzdžiui naujų dyzelinių „Volkswagen“ automobilių užsakymai š.m. sausio-kovo mėnesiais padidėjo kone 50 proc.

Vakar Seime laikinasis premjeras Saulius Skvernelis kalbėjo, kad svarstoma įvesti ir taršių automobilių mokesčius: „Iš es­mės mes tu­rė­si­me pri­imi­nė­ti spren­di­mus, kas yra su­si­ję su mo­kes­čiais, ku­rie tie­sio­giai ne­įta­ko­ja mū­sų fis­ka­li­nės draus­mės ir iš­lai­da­vi­mo. Tai yra tie pa­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiai, eko­lo­gi­niai mo­kes­čiai, su­si­ję su trans­por­to sri­ti­mi, ir mes esa­me pa­si­ren­gę įve­di­nė­ti, pri­sta­ty­ti. Kol kas tai yra gal­būt dau­giau ska­ti­nan­čios prie­mo­nės, kad pir­miau­sia bū­tų sie­kia­ma tų tiks­lų, kas su­si­ję su ap­lin­kos tar­ša, ta­čiau tos prie­mo­nės taip pat leis ge­ne­ruo­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą ar rin­klia­vų for­ma, ar tie­sio­gi­nių įplau­kų į di­des­nes pa­ja­mas for­ma, kaip mes įvar­din­si­me, ar tai bus mo­kes­tis, ar tai bus rin­klia­va, tai jau yra de­ta­lės, bet tuos žings­nius ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­si­me da­ry­ti.“

Laidoje dalyvauja aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Naudotų transporto pardavėjų asociacijos vadovas Vismantas Baršys, Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugas Palijanskas, aplinkosaugininkas, buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

xx270

Komentarai


Naujausi epizodai