Paskambinkite į studiją

Kyšis negydo

Pr 10:45
Eglė Gabrytė

Kyšis negydo

Laida „Kyšis negydo" finansuojama iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų asignavimų.