Paskambinkite į studiją

Redakcinė politika

ŽINIŲ RADIJAS yra nepriklausoma radijo stotis, siekianti informuoti ir šviesti Lietuvoje ir pasaulyje svarbiais klausimais bei teikti kokybišką muziką bei pramogas savo klausytojams ir žiūrovams, savo programą transliuojanti audio ir video formatu.

Radijo stotis ŽINIŲ RADIJAS  priklauso UAB “Žinių radijas". 

99,8 % UAB „Žinių radijas“ akcijų valdo UAB „Litvalda“, 0,2 % - American Equitable Finance Corporation.  UAB „Litvalda“ akcininkai yra Augustinas ir Dalė Rakauskai. 

ŽINIŲ RADIJO VIZIJA

Kurti Žinių radiją - kaip laisvą ir respektabilų media kanalą, kuriame savo žiniomis bei patirtimi dalintųsi savo srities geriausieji. Siekiame, jog mūsų kanalo dalyvių (kalbėtojų, aktyvių klausytojų, klausytojų) žinių bei patirties kaitoje kursis sąlygos aukštesniems verslumo, politikos bei asmeninės lyderystės standartams.

ŽINIŲ RADIJO MISIJA

Siekiant užsibrėžtos vizijos orientuosimės į pozityvumo paiešką. Kursim tokią multimedialią platformą, kurioje net ir niūriausios aktualijos bus pristatytos randant šviesiąją pusę. Taip prisidėsime prie suvokimo, kad visuomenės, kaip ir individo tobulėjimas vyksta per klaidas. Tikime, jog tai prisidės prie žiūrinčios į ateitį, tikinčios, drąsios bei klestinčios Lietuvos kūrimosi.

TURINIO RENGIMO PRINCIPAI

Įgyvendinant Žinių radijo (ŽR) misiją, siekiant vizijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo, laikantis ŽR formuojamų vertybių, ŽINIOS IR LAIDOS ŽR turi būti rengiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Visuomenės informavimo etikos kodekso bei šių Žinių radijuje keliamų žinių ir laidų (toliau – TURINYS) rengimo, vedimo principų:

 

  1. Pagrindiniai turinio rengimo principai:

A. Tiesa (jokios išmonės).

B. Patikimumas (iškilus abejonėms, informacija turi būti tikrinama).

C. Operatyvumas („žinia – greitai gendantis produktas“).

D. Objektyvumas (žurnalistas turi išklausyti ir pateikti klausytojui abiejų nesutariančių pusių nuomones ir argumentus).

E. Nešališkumas (žurnalistas neturi būti teisėjas).

2. Informacija turiniui iš šaltinių atrenkama remiantis pagrindiniais žurnalistikos principais:

A. naujumas;

B. aktualumas;

C. reikšmingumas;

D. įdomumas (tikslinės auditorijos svarba);

E. naudingumas (tikslinės auditorijos svarba)

F. neįprastumas;

G. geografinis artimumas.

3. Laikantis garbingos konkurencijos principo, nuoroda turinyje į informacijos šaltinį yra būtina. Skelbiant sociologinių apklausų rezultatus, nuoroda į apklausos užsakovą ir atlikėją yra būtina.

4. Neskelbtina ta informacija, kurioje aiškiai matyti savireklama (įmonių, partijų, kitų suinteresuotų grupių), tačiau, jeigu tokia informacija yra naudinga ir reikalinga visuomenei, jos ignoruoti nereikėtų.

5. Itin atidžiai (ypač rinkimų kampanijos ir agitacijos metu) turi būti atrenkama informacija-politikų pareiškimai.

6. Laidose analizuojamos temos, aktualios tikslinei ŽR klausytojų auditorijai ir visuomenei. Turinyje nesivaikoma pigių sensacijų ir neskleidžiama bulvarinė (menkavertė) informacija.

7. Temos ŽR transliuojamų laidų temos pasirenkamos taip, kad nedubliuotų artimiausiomis dienomis transliuojamų temų, išskyrus tuos atvejus, kai, redakcijos sprendimu, tema yra laikoma itin svarbia visuomenei.

8. Gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, ŽR laidų vedėjai laidose pateikia objektyvią, nešališką informaciją, grįstą nuomonių įvairove. Laidose turi dalyvauti kuo daugiau asmenų, atstovaujančių skirtingas nuomones. Jei laidoje dalyvauja tik 1-as pašnekovas, kitų asmenų nuomonę laidos vedėjas turi atspindėti pateikdamas klausimus pašnekovui.

9. Klausytojams keliami klausimai, pateikiamos įvairios nuomonės, o ne suformuotas vienas „teisingas“ atsakymas – paliekama teisė klausytojui pačiam nuspręsti, kas teisus.

10. Jei pašnekovai ar klausytojai laidose pažeidžia įstatymais įteisintas nuostatas, laidų vedėjai jas principingai gina. Kitais atvejais – visos išsakomos nuomonės laikomos subjektyviai teisingomis.

11. Laidos vedėjas laidose atstovauja klausytojui (visuomenei),  Žinių radijui.

12. Atsižvelgiant į ŽR tikslinę klausytojų auditoriją, laidos turinys orientuojamas šios auditorijos žinojimo vidurkiui.

13. Turinys rengiamas ir vedamas laikantis ŽR programų tinklelyje numatytos trukmės.

14. Laidose orientuojamasi į ateities perspektyvą, nesustojama ties tuo, kas pasiekta/nepasiekta, padaryta/nepadaryta - ieškoma būdų, kaip problemą išspręsti, kaip išvengti tų pačių klaidų, kaip skatinti progresą.

15. Laidose klausytojai skatinami veikti bei kūrybiškai spręsti problemas, nelaukti kol jų problemas išspręs kiti.