Paskambinkite į studiją

Kraunasi...

Socialdemokratų „dovanos“, Druskininkų „nusikaltėliai“ ir valdžios pseudoprofesionalumas

08.28 Pirmadienis 07:40
Rimvydas Valatka

Vėl ruduo. Dar kelios dienos ir vėl atnaujins savo nykius posėdžius valstiečių Seimas. Kita vertus, Seimo šalyje ir per pertrauką tarp pavasario ir rudens sesijų darbas virė taip, tarsi Saulė būtų nė nenusileidus. Mokslo metų pradžios proga valdžia ir gyvenimu iš principo nepatenkinti socialdemokratai paruošė „dovanų” – dar didesnius mokesčius tiems, kurie dirba, o ne zyzia.

Dovana Nr. 1: didesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas, visiems uždirbantiems daugiau kaip 1267 eurus į rankas. Dovana Nr. 2: naujas nekilnojamojo turto mokestis, turintiems būstą, vertą bent 150 tūkst. eurų.

Ką primena  šios naujųjų danajų dovanos?

Kovą su buržuazija ir išbuožinimą. Nesvarbu, ar tu mokeisi ar ne iki 32 metų, kaip gydytojai ar mokslininkai. Nesvarbu, ar tavo mokslus apmokėjo valstybė, ar pats mokėjai už mokslą iš banko paimtu kreditu. Jokio skirtumo, ar būstą paveldėjai, ar teks už jį 30 metų mokėti bankui, vis tiek socialdemokratai tau deklamuoja Majakovskį: „Jieš ananasy, riabčiki žui, dien tvoj prichodit poslednij buržuj.“

Pagal šiuos du parametrus Lietuvos socialdemokratams tu esi tik niekingas buržujus ar buožė, kurį reikia čia pat išbuožinti.

Bet gal žmonės, popieriuje uždirbantys po 1500 eurų, iš tiesų per mažai moka mokesčių?  1500 eurų „ant popieriaus“ uždirbantis žmogus šiandien valdžiai atiduoda 42 proc. visų savo uždirbtų pinigų.  Tai – labai daug net palyginti su socialistine Švedija, bet mūsų marksitams-leninistams reikia dar daugiau.  Mūsų marksistai apsistos tik tada, kai, kaip rašė jų mylima poetė, kai raudonu žiedu visa žemė skaisčiai sužydės.

Bet, kaip sakoma, vienas dalykas geras: Lietuvos socialdemokratų teorija nesikeičia – ji beveik tokia pat sena kaip ir marksizmas – leninizmas. Šios teorijos esmė – atimti iš tų, kurie moka dirbti ir dirba daug, ir padalyti tiems, kurie arba nenori mokytis, arba tieisog tingi dirbti.

Kitas dalykas – ne toks geras. Palucko socialdemokratai buržujumi siūlo laikyti kiekvieną lietuvį, kuris uždirba maždaug tiek pat, kiek pašalpų gauna belgų ar britų bedarbis.

Ką tai duos Lietuvai, irgi nesunku nuspėti. Kam tau stengtis, kam dirbti viršvalandžius, jei valdžia vis tiek atims viską, ką papildomai uždirbai? Gyvenk iš pašalpų arba varyk į Londoną, Norvegiją, kur nuo tokių sumų, kokias mūsų socialdemokratai apmokestina buržujų tarifu, išvis nereikia mokėti mokesčių.

Vardan ko tie nauji mokesčiai? Iš esmės vardan to, kad Rasa Budbergytė, įkišusi savo vyrą į geras valdiškas pareigas, ir kitą kadenciją dar pasėdėtų Seime. Ar jums reikia, kad Budbergytė su Sysu toliau sėdėtų Seime?  Man irgi ne.

Kaip galima sukurti klestinčią, modernią valstybę su filosofija – atimti ir padalyti? Ar galima sukurti modernią valstybę, jei Druskininkų kurorto meras už mokesčių mokėtojų pinigus leidžia jį šlovinantį laikraštį ir yra apsistatęs skundikais, kurie skundžia kiekvieną mero kritikų žingsnį, o policija tų skundikų paistalus priima už gryną pinigą?

Kažkokia Elena Jonkutė apkaltino rugpjūčio 4-osios renginio „Piknikas Vijūnėlės dvare“ dalyvius Lietuvos ir užsienio valstybių vėliavų išniekinimu ir tautinės nesantaikos kurstymu.

Mero kritikai kaltinami pagal 127 straipsnį. Tai reiškia, kad turėjo būti viešai nuplėšta ir sudraskyta ar kitaip išniekina Lietuvos valstybės vėliava. To renginyje nebuvo.

Užsienio valstybių simboliai ginami tik tokiu atveju, jei jie yra oficialiai iškabinti. To irgi nebuvo. Antras kaltinimas reikštų, kad pagal BK 170 str. kažkas viešai tyčiojosi, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo.

Apie tokius veiksmus to renginio metu taip pat neikam neteko girdėti. Be to, teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, taikytina ne tik informacijai ar idėjoms, kurios priimamos palankiai ar laikomos nekaltomis arba nereikšmingomis, bet ir toms, kurios žeidžia, šokiruoja ar trikdo. Teisinė apsauga informacijai ir idėjoms, kurios ką nors žeidžia, taip pat taikoma ir tai pabrėžia Europos Žmogaus Teisių Teismas.

Tad jei koks pasisakymas kažką šokiruoja, tai nebūtinai patenka į kokios nors nesantaikos kurstymą. Ką tuomet policijai realiai apskundė panelė Jonkutė?

Dar įdomiau, ką tada tiria Lietuvos policija, pradėjusi Druskininkų mero, kuris yra  apsitvėręs gabalą valstybinės žemės ir nenori jos paleisti iš savo nagų, kritikų apklausas? Beje, renginio prie Vijūnėlės dvaru praminto pastato dalyviai kaip tik ir noėjo tai priminti.

Ir kodėl apskritai policija gaišta brangų laiką, tirdama caru pasijutusio vietinio politiko pasubinotų kliauzas? Ar ne protingiau būtų pasielgusi policija, jei būtų pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal BK 236 str. Dėl melagingo įskundimo ar pranešimo apie nebūtą nusikaltimą.

Policijos departamentas ne pirmą kartą abejingai stebi, kaip regioniniai padaliniai aistringai puola tirti išgalvotų kaltinimų opozicijai ir žiniasklaidai.

Su tokia nuo vietinių carų ir kunigaikščių pirklausoma policija irgi klestinčios, modernios Lietuvos nesukursim. Ką jau kalbėti apie galimybę pasiekti Vokietijos pragyvenimo lygį.

Tuo metu, kai Druskininkų policija užsiima niekais, tirdama melagingą Malinausko padlaižūnės skundą, Vilkaviškio rajone Lietuvos valstybė prarado valstybės himno autoriaus Vinco Kudirkos tėvo statytą klėtelę.

Kudirkos klėtelės savininkė nusprendė ją parduoti. Vilkaviškio rajono savivaldybė pareiškė, kad ji neturi pinigų nupirkti istorinei klėtelei. Savivaldybė persiuntė pasiūlymą pirkti klėtelę Kultūros ministerijai ir Vyriausybei. Profesionalas premjeras ir profesionalė kultūros ministrė provokacijai nepasidavė – kam jiems kažkokio Kudirkos kažkokia klėtis?

Lietuvos himno autoriui skirta ekspozicija bus iš klėtelės Paežerių kaime iškelta ir sugrūsta į kokią lietaus merkiamą palėpę. Argi ne puiki dovana artėjančiam Lietuvos Respublikos šimtmečiui?

Sugebėjimas spjauti į kultūrą ir istoriją tampa profesionalų Vyriausybės vizitine kortele. Kaip jau skelbta anksčiau, Mosėdžio akmenų muziejus bus prijungtas prie Kauno Zoologijos muziejaus. O prieš kelias dienas paaiškėjo, kad Vyriausybė ketina atimti iš visuomeninio transliuotojo LRT teisę savarankiškai tvarkyti savo biudžetą.

Pagal Karbauskio pakalikų norus paruoštą įstatymo pataisą, LRT turės kiekvieno euro eiti maldauti į Kultūros ministeriją, kurios biurokratai savo nuožiūra spręs, kurias LRT laidas finansuoti, o kurias ne. Tam, kaip pranešama, entuziastingai pritaria kultūros ministrė. Čia juk ne kažkokia Kudirkos klėtis – čia žiniasklaida, kurią galima užvaldyti!

Pagal Finansų ministerijos parengtas Biudžeto sandaros įstatymo pataisas,  be LRT, laisvę siūloma taip pat siūloma atimti ir iš Nacionalinio operos ir baleto teatro, Nacionalinio dramos ir Kauno dramos teatrų, Lietuvos dailės ir M. K. Čiurlionio muziejų, Mažvydo bibliotekos.

Visi pinigai – ministro rankose. O jeigu ministras kvailys ar visiškas Mėlynakis, kaip iš kai kurių ministrų viešai šaiposi net jų viceministrės? Būsi geras – gausi pinigų „Panoramos“ laidai ar paveikslui. Nebūsi lojalus Karbauskiui ar, neduok Dieve, pakritikuosi žemiausio diplomatinio atašė rango profesionalę Ruokytę-Jonsson, pinigų nebus. Taip, kaip jų neatsirado Lietuvos himno autoriaus klėtelei išsaugoti.

Tokios bukos centralizacijos nepriklausomoje Lietuvoje niekada nebuvo.

Negana to, tai ir vėl stumiama pseudoprofesionaliai – be jokių diskusijų.

Ministerijos vadovybė nesitaria su niekuo. Tiesiog tarpusavyje keli valstiečiai pasitaria ir nusprendžia. Jei grįžtume prie klestinčios valstybės klausimo, nuo kurio ir pradėjom šias dešimt minučių, tai tektų pripažinti, kad klestinti, moderni valstybė be diskurso taip pat neįmanoma.

Komentarą parengė apžvalgininkas Rimvydas Valatka. 

Komentarai